Rozpis


Dalimilova rozhledna 2022

Společná ustanovení

Pořádající orgán: ČSOS – Hanácká oblast/Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje.

Pořádající subjekt: SK Severka Šumperk (SSU).

Centrum závodu: Dalimilova rozhledna(GPS: 50.1952147N, 16.9804981E) u Starého Města pod Sněžníkem,louka kolem rozhledny vyhrazena pro klubové stany, restaurace pouze pro veřejnost.

Datum: 3. září 2022.

Přihlášky: do 28. 8. 2022 přes systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, výjimečně emailem na adresu: severka@razdva.cz. Druhý termín přihlášek za zvýšené startovné: 30.8. 2022. Pozdější přihlášky za dvojnásobný vklad pouze do počtu volných map.

Forma úhrady: vklady zasílejte nejpozději do 28.8. 2022 na účet SK Severka Šumperk 2201358868/2010, variabilní symbol číslo oddílu dle adresáře ČSOS, u prezentace jen platba dohlášených na místě.

Systém ražení: elektronické – Systém SportIdent – jeden čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát! Kontroly budou nastaveny v režimu BEACON – závodníci s čipy SIAC mohou kontroly razit bezkontaktně až do vzdálenosti cca 40 cm. Pořadatel nabízí k zapůjčení SI čipy verze 5.

Terén: Horský terén, nadmořská výška 750–1000 m n. m. Většinou jehličnatý les, v hustníkových partiích snížená průběžnost i viditelnost. Náročnost terénu zvyšuje podklad horského lesa – borůvky, podmáčený terén. Střední hustota komunikací. Lokální výskyt značného množství kamenných kupek a dalších antropomorfních útvarů. Místy výskyt skalek a kamenných polí.

Parkování: na parkovištích Ski areálu Paprsek ve Velkém Vrbně, parkování bude řízeno pořadateli, příjezd autobusem hlaste předem v ORISu. Vzdálenost parkování – centrum: do 1 500 m, převýšení 130 m.

Občerstvení: po doběhu v cíli pití, v centru stánek Ski areálu Paprsek s užším sortimentem (pivo, limo, káva, cukrovinky, nanuky …), další občerstvení (těstovinový salát) bude možné objednat v ORISu.

Dětská školka: nebude k dispozici.

WC, mytí: TOI-TOI v centru závodu.

Informace: https://rozhledna2022.ssu.cz, https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7047 (jednotlivci) a https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7048 nebo email: severka@razdva.cz, 728 169 593 (Zdenka Králová).

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 2022.

Protesty: případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. E-mailová adresa pro zasílání protestů: vasekking@email.cz.

Upozornění: závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační

činnost pouze se souhlasem ředitele závodu. Závod bude probíhat za běžného turistického provozu.

Ochrana osobních údajů: přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/)

Fotografování: v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci vašeho klubu OB), zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi

Rozhledna: je otevřena pro veřejnost od 9 do 18 hodin, další informace zde: https://dalimilovarozhledna.cz

Poděkování: Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. Za poskytnutí zázemí děkujeme Ski areálu Paprsek.

Funkcionáři závodu:

  • ředitel závodu – Zdenka Králová,
  • hlavní rozhodčí – Václav Král (R1)
  • stavitel tratí – Vojtěch Král (R1)

Rozpis

1. závod Hanáckého žebříčku podzim 2022

4. závod podzimní části krajského žebříčku Moravskoslezského kraje

Veřejný závod v orientačním běhu

Klasifikace závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.

Zařazení do soutěží: 1. závod Hanáckého žebříčku podzim, rankingový závod s koeficientem 1,00; 4. závod podzimní části krajského žebříčku Moravskoslezského kraje s koeficientem 1,00

Kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C

DH10N – smajlíková trať bez doprovodu, HDR – smajlíková trať, s doprovodem, P – trať pro příchozí dospělé

Vklady:

do 28.8.do 30. 8. později
DH10C, DH10N, DH12, DH14, HDR70 Kč105 Kč140 Kč
ostatní kategorie120 Kč180 Kč240 Kč
P120 Kč120 Kč120 Kč

Zapůjčení čipu: 10 Kč

Vzdálenosti:

  • parkování – centrum: do 1 500 m, převýšení 130 m,
  • centrum – start: do 500 m,
  • centrum – cíl: do 500 m.

Prezentace: 9.00–10.00 v centru závodu.

Mapa: Dalimilova rozhledna, měr. 1:7500 (do DH14, od DH45) a 1:10000 (ostatní kategorie), e=5 m, stav srpen 2022, norma ISOM 2017-2, formát A4. Hlavní kartograf Luděk Krtička. Tisk Nord Service Opava.

Start: 11.00 hod., intervalový, kategorie HDR a P v časovém intervalu dle Pokynů k závodu

Vyhlášení výsledků: 13:30 hod.

Rozpis

Hanácký žebříček štafet

Veřejný závod štafet

Klasifikace závodu: jednorázový závod tříčlenných štafet.

Prezentace: od 13:00 do 14:00 v centru závodu.

Vzdálenosti: start a cíl v centru.

Mapa: Andělské údolí, měr. 1:10000, e=5 m, stav srpen 2022, norma ISOM 2017-2, formát A4. Hlavní kartograf Luděk Krtička. Tisk Nord Service Opava.

Start: 14:30 hod., hromadný ve vlnách.

Vyhlášení výsledků: 16:00 hod.

Kategorie:

  • DH12, D14, H14, D15–99, H15–99, MIX (jeden úsek kratší).
  • V kategoriích DH12 a D14 a H14 je povoleno složit štafetu ze členů 2 klubů.

Vklady:

do 28.8. 2022do 30. 8.později
Štafety DH12, D14, H14 210,- Kč300,- Kč420,- Kč
Štafety ostatní360,- Kč540,- Kč720,- Kč

Zapůjčení čipu: 10 Kč

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Hanácké oblast dne 4. 8. 2022.

Zdenka Králová

ředitelka závodu

Václav Král

hlavní rozhodčí

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky,
jsou to i Vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.

Stáhnout rozpis ve formátu PDF.