Pokyny


Společná ustanovení

Pořádající orgán: ČSOS – Hanácká oblast/Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje

Pořádající subjekt: SK Severka Šumperk (SSU)

Datum: 3. září 2022

Centrum závodu: Dalimilova rozhledna(GPS: 50.1952147N, 16.9804981E) u Starého Města pod Sněžníkem, louka pod rozhlednou vyhrazena pro průběh závodu a zázemí závodu, vyhrazena místa pro klubové stany.

Terén: Horský terén, nadmořská výška 750–1100 m n. m. Většinou jehličnatý les s místy sníženou průběžností i viditelností díky hustníkovým partiím. Náročnost terénu zvyšuje podklad horského lesa – borůvky, podmáčený terén. Střední hustota komunikací. Lokální výskyt značného množství kamenných kupek a dalších antropomorfních útvarů. Místy výskyt skalek a kamenných polí.

Parkování: na parkovištích Ski areálu Paprsek ve Velkém Vrbně (u lomu, viz plánek parkování na webu závodu), parkování bude řízeno pořadateli, zdarma.

Vzdálenosti: parkování – centrum: od 1 100 m do 1 300 m, převýšení 100 m, cesta do centra značena červenobílými fáborky.

Systém ražení: elektronické – Systém SportIdent – jeden čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát! Kontroly budou nastaveny v režimu BEACON – závodníci s čipy SIAC mohou kontroly razit bezkontaktně až do vzdálenosti cca 40 cm. Pořadatel nabízí k zapůjčení SI čipy verze 5.

Parametry tratí: samostatně na webu závodu.

Občerstvení: po doběhu v cíli balená voda, na rozhledně restaurace a stánek Skiareálu Paprsek s užším sortimentem (pivo, limo, káva, cukrovinky, nanuky apod.), v restauraci rozhledny ani ve stánku se nevaří, závodníci, kteří si objednali jídlo, dostanou na prezentaci stravenku, jídlo bude vydáváno na rozhledně v době od 12 do 14 hod.

Dětská školka: nebude k dispozici.

WC : TOI TOI pouze na shromaždišti.

Mytí: cisterna s užitkovou vodou, umyvadla.

Upozornění: závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnost pouze se souhlasem ředitele závodu.

Závod bude probíhat za běžného turistického provozu. Restaurace rozhledny slouží pro turistický ruch, platí zákaz používat restauraci jako šatnu! Také zákaz vstupu do restaurace v botách s hřeby! Děkujeme.

Třídění odpadu: prosíme o třídění plastových lahví (žluté odpadkové koše na shromaždišti).

První pomoc: na shromaždišti.

Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory mimo cesty na start krátké tratě a prostory v centru vymezené pořadateli. Vstup do závodního prostoru je povolen pouze během vlastního závodu.

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti.

Jury závodu: členství bude nabídnuto Ladislavu Greplovi (KON), Jiřímu Otrusinovi (JPV) a Haně Pavlíkové (ZLH).

Protesty: případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Emailová adresa vasekking@email.cz.

Ochrana osobních údajů: přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/).

Fotografování: v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci vašeho klubu OB), zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Rozhledna: je otevřena pro veřejnost od 9 do 18 hodin, další informace na https://dalimilovarozhledna.cz.

Poděkování: Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky. Za poskytnutí zázemí děkujeme Skiareálu Paprsek.

Funkcionáři závodu:

  • ředitel závodu – Zdenka Králová,
  • hlavní rozhodčí – Václav Král (R1),
  • stavitel tratí – Vojtěch Král (R1).

Krátká trať – dopoledne

1. závod Hanáckého žebříčku podzim 2022
4. závod podzimní části krajského žebříčku Moravskoslezského kraje
Veřejný závod v orientačním běhu

Klasifikace závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.

Zařazení do soutěží: 1. závod Hanáckého žebříčku podzim, rankingový závod s koeficientem 1,00; 4. závod podzimní části krajského žebříčku Moravskoslezského kraje s koeficientem 1,00

Kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C

DH10N – fáborkovaná trať (oranžové fáborky) bez doprovodu, HDR – fáborkovaná trať (oranžové fáborky), s doprovodem, P – trať pro příchozí dospělé

Vzdálenosti:

  • centrum – start: 500 m, převýšení 20 m.
  • centrum – cíl 200 m.

Prezentace: 9.00–10.00 v centru závodu., dohlášky dle možností pořadatelů (do počtu volných map – vakantů).

Mapa: Andělské údolí, měřítko 1:7500 (do DH14, od DH45) a 1:10000 (ostatní kategorie), e=5 m, stav srpen 2022, norma ISOM 2017-2, formát A4. Hlavní kartograf Luděk Krtička. Tisk Nord Service Opava, materiál Yupo 120g.

Staré a nevýrazné průseky nejsou mapovány. Malé světliny (značka 403 Divoký otevřený prostor), které nesplňují požadavek na minimální plochu, jsou v souladu s mapovým klíčem znázorněny 100% žlutou (užitím značky 401 Otevřený prostor).

Zvláštní mapové značky: černý křížek = zasněžovací zařízení, zborcená dřevěná konstrukce, stojící plastová nádrž, zelený křížek = vývrat.

Popisy: na mapě, samoodběrem v centru.

Start: 11.00 hod., intervalový, kategorie HDR a P na startovací krabičku od času 20 do 90.

Povinný úsek: na mapový start, od sběrky do cíle.

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie.

Vyhlášení výsledků: cca v 13:30 hod., vyhlášeny budou první tři závodníci v kategoriích DH10N, D/H10C – D/H21C, pouze první závodníci v kateriích D/H35 – D/H65 a H70C, účastníci kategorie HDR dostanou drobnou odměnu v cíli, kategorie P nebude vyhlášena.

Štafety – odpoledne

Hanácký žebříček štafet
Veřejný závod štafet

Klasifikace závodu: jednorázový závod tříčlenných štafet

Kategorie: DH12,D14, H14, D15 – 99, H15 – 99, MIX (jeden úsek kratší). V kategoriích DH12 a D14 a H14 je povoleno složit štafetu ze členů 2 klubů.

Prezentace: od 13:00 do 14:00 v centru závodu

Soupisky: Vyplňujte prosím přes systém ORIS do pátečních 21:00, ušetříte práci pořadatelům na prezentaci. Pouze důvodné změny nebo doplnění na místě budou možné.

Vzdálenosti: start a cíl v centru.

Mapa: Dalimilova rozhledna, měřítko 1:10000 (DH15-99), měřítko 1:7500 (ostatní kategorie), e=5 m, stav srpen 2022, norma ISOM 2017-2, formát A4. Hlavní kartograf Luděk Krtička, tisk Nord Service Opava, materiál Yupo 120g.

Staré a nevýrazné průseky nejsou mapovány. Malé světliny (značka 403 Divoký otevřený prostor), které nesplňují požadavek na minimální plochu, jsou v souladu s mapovým klíčem znázorněny 100% žlutou (užitím značky 401 Otevřený prostor).

Zvláštní mapové značky: černý křížek = zasněžovací zařízení, zborcená dřevěná konstrukce, stojící plastová nádrž, zelený křížek = vývrat.

Popisy: pouze na mapě.

Ukázková předávka: 14:30 hod.

Start: od 14:45 hod. hromadný, po vlnách

14:45 H15 – 99, H14

14:50 D15 – 99, D14

14:55 DH12, MIX

Hromadný start neodstartovaných úseků: 16:15 hod.

Časový limit: 180 minut pro všechny kategorie

Povinné úseky: na mapový start a veřejný úsek (250 m) od divácké kontroly (nemá DH12!).

Předávka: závodník po oražení sběrné kontroly v doběhovém koridoru odhodí mapu, poté orazí cíl a předá štafetu dalšímu úseku, který si sám odebere mapu při odběhu na svůj úsek.

Vyhlášení výsledků: cca v cca 16:30 hod., vyhlášeny budou první tři štafety ve všech kategoriích, obdrží sladkou odměnu.

Zdenka Králová

ředitelka závodu

Václav Král

hlavní rozhodčí