PartneřiZávod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky,
jsou to i Vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.